Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil

prof. Mons Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació

TÍTOL OFICIAL

Aquests estudis capaciten per a generar Videojocs,  Animacions en 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per a desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius. També per a crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i ‘ludificació’, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Alumni: Adrià Pérez Fuentes

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics. CÓDIG: CFPS ISE1

VIDEOJOCS ON HAN TREBALLAT ELS NOSTR@S ALUMN@S

«Watch Your Back», Treball Final de Grau 2022.
PC STEAM

«Slaughter No Hit», Àngels Riba.
PLAYSTATION

«Neon Blood», Júlia Arbat.
PC STEAM, XBOX, PLAYSTATION

«The Cycle: Frontier», Guillem Gomis. PC STEAM.

«Hitori Kakurenbo Online», David Martínez Nagati.
PC STEAM

«Idle Tiants», Treball de Final de Grau 2021.
ANDROID

Continguts generals i específics

La formació professional té una durada de 2000 hores distribuïdes en dos cursos de setembre a juny incloent la formació en centres de treball.

Continguts generals

 • Projectes d’Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 h)

 • Disseny, Dibuix i Modelatge per a l’Animació (132 h)

 • Animació d’Elements en 2D i 3D (165 h)

 • Color, Iluminación y Acabados en 2D y 3D (132 h)

 • Proyectos de Juegos y de Entornos Interactivos (66 h)

 • Realización de Proyectos Multimedia Interactivos (132 h)

 • Desarrollo de Entornos Interactivos para Multidispositivos y Videojuegos (231 h)

 • Realización del Montaje y Postproducción de Audiovisuales (99 h)

 • Proyecto de Mundos Virtuales, Realidad Aumentada y ‘Gamificación’ (99 h)

 • Formación y Orientación Laboral (99 h)

 • Empresa e Iniciativa Emprendedora (66 h)

 • Formación en Centros de Trabajo (383 h)

 • Creación de Mundos Virtuales (132 h)

 • Tecnologías de Realidad Aumentada (132 h)

 • Comunicación Experiencial y ‘Gamificación’ (66 h)

Primer Curs

 • Disseny, Dibuix i Modelatge per a l’Animació (132 hores)

 • Animació d’Elements 2D i 3D (165 hores)

 • Color, Il·luminació i Acabats en 2D i 3D (132 hores)

 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

 • Realització de Projectes Multimèdia Interactius (132 hores)

 • Realització del Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals (99 hores)

 • Comunicació Experiencial i ‘Gamificació’ (66 hores)

 • Projectes de Jocs i d’Entorns Interactius (66 hores)

 • Tecnologies de Realitat Augmentada (132 hores)

Segon Curs

 • Projectes d’Animació Audiovisual en 2D i 3D (66 hores)

 • Desenvolupament d’Entorns Interactius per a Multidispositius i Videojocs (231 hores)

 • Projecte de Mons Virtuals, Realitat Augmentada i ‘Gamificació’ (99 hores)

 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)

 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

 • Creació de Mons Virtuals (132 hores)

Requisits d’accés

Tienen acceso directo al Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS ISE1) las personas que cumplan algún de estos requisitos:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat (no es requereix haver superat la prova de Selectivitat).

 • Acreditar qualsevol Llicenciatura o Grau universitari.

 • Disposar del títol de Tècnic de Formació Professional o Tècnic Superior de Formació Professional o Tècnic Especialista.

 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.

 • Acreditar la superació de la Prova d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys.

 • Haver aprovat la Prova d’Accés a Grau Superior de Formació Profesiona

SORTIDES PROFESSIONAL I ACADÈMIQUES

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic/a Superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de Grau.

Els graduats del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS ISE1) poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. La superació del mateix permet accedir en el món laboral com:

model per Víctor Castejón
Font: Víctor Castejón
 • Animador/a en 2D

 • Animador/a en 3D

 • Modelador/a en 3D

 • Grafista digital

 • Generador/a d’espais virtuals

 • Tècnic/a d’efectes especials en 3D

 • Integrador/a de multimèdia audiovisual

 • Creador/a de mons virtuals i interactius

 • Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius

 • Tècnico/a en sistemas y realització multimèdia

 • Desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia

 • Assessor/a tecnològic/a en comunicació experiencial per a empreses

 • Creador/a de plataformes d’entreteniment i rol

 • Productor/a de contingut per a ciutats intel·ligents.

 • Consultor/a de solucions de realitat augmentada

 • Dissenyador/a de videojocs en l’àmbit de la ‘ludificació’

 • Creador/a de mons virtuals i interactius

HORARIS I TARIFES

Finançament: Oferim la possibilitat de finançar el Cicle fins a 4 anys amb entitat financera externa. Consulteu opcions.

PROXIMITAT

El Grau Superior d’Animacions 3D i Videojocs, està orientat a guiar i acompanyar a l’alumnat a través d’una actitud activa, per a poder conèixer el punt de partida de cadascun, què és el que ha après tenint en compte les seves experiències, i així poder establir i proporcionar les ajudes necessàries per a continuar construint significats i atribuir sentit en els ensenyaments i continguts del grau superior i el projecte final.

L’acompanyament de l’equip de professors està orientat d’una forma propera i professional, on l’estudiant ha de rebre els millors tips, workflows i shorctuts de la nostra indústria del Videojoc, el VFX i l’Animació 3D.