Cursos
Curs de Crítica i Anàlisi de Videojocs

Aquest curs especialitzat en periodisme per a Videojocs t'aportarà coneixements suficients per analitzar d'una forma objectiva qualsevol tipus de videojoc al marge del seu gènere o la seva data de llançament. Obtindràs totes les eines necessàries com per posar-te a treballar dins del sector en el mateix moment en què acabin les classes. S' avaluarà la qualitat de les teves crítiques i l' anàlisi, es tindrà cura de l' estil, el coneixement previ sobre el món dels videojoc, la cultura popular en les anàlisis, la motivació i la capacitat de justificar mitjançant crítiques constructives el perquè d' una o altra opinió.

Som el fruit de tot el que hem llegit, escoltat, jugat o vist. Sota aquest punt de partida hem de ser conscients que el que a nosaltres ens agradi com a periodistes no té perquè agradar-li a una altra persona. Aquest curs t'ensenyarà com executar una crítica o una anàlisi professional.

Xavier Mogrovejo, redactor en mitjans com IGN, Vandal o Millenium té àmplia experiència com a perdiodista especialitat.

Visual Narrative

El curs ofereix la possibilitat (opcional) de complementar l'aprenentatge del Cicle CFGS ISE1 amb 139 hores de formació lectiva, amb l'objectiu essencial de dotar l'alumnat dels instruments per interpretar i reconèixer els mecanismes que conformen la narració audiovisual (guió, gèneres, muntatge), i la seva interacció amb elements propis del context històric i industrial.

Combinant classes teòriques online amb pràctiques, a més de Masterclasses i atenció personalitzada, el curs és l'accessori perfecte per futurs creadors.